Ogłoszenie - Zakończenie postępowania przetargowego na wykonanie prac budowlanych

W związku z planowaną realizacją projektu pn. "Wzrost konkurencyjności spółki S-CABLING poprzez wdrożenie innowacji procesowej, produktowej i organizacyjnej" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.5., Poddziałanie 1.5.2. (projekt nr RPWP.01.05.02-30-0521/15), S-CABLING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pragnie poinformować, iż w dniu 27 lipca 2016 o godzinie 11:00 zostały oficjalnie otwarte koperty ze złożonymi ofertami z tytułu zapytania ofertowego nr 1/WRPO 1.5.2/2016 trwającego do dnia 25 lipca 2016. Firma wybrana do wykonania prac budowlanych, z którą zostanie podpisana umowa, zostanie niezwłocznie powiadomiona o wynikach.

 

S-Cabling - kim jesteśmy

S-Cabling to firma powstała, aby zaspokoić potrzeby klientów w zakresie dostaw, szkoleń, projektowania i doradztwa obejmującego technologie sieciowe. Jesteśmy przedstawicielem producentów wysokiej jakości podzespołów do sieci okablowania strukturalnego opartych o kable miedziane i światłowodowe - CobiNet, SIEMON, EXCEL NETWORKING, AT&T Cabling Systems. Prowadzimy regularne szkolenia dla firm instalacyjnych, zakończone wydaniem Certyfikatu Instalatora. Uzyskanie autoryzacji umożliwia obejmowanie wykonanych instalacji długoletnią gwarancją niezawodności. Do dyspozycji oddajemy wysoce wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników oraz produkty uznanych na świecie producentów.

 

Wartości i standardy - misja S-Cabling

Wierzymy, że sukces naszych klientów jest podstawowym warunkiem powodzenia naszej firmy. Dlatego w pracy dla klienta działamy z takim zaangażowaniem, jak we własnej sprawie. Nasza praca tworzy dla klientów nową jakość i mierzalną wartość.Wartości i standardy - jak działamy

Naszą dewizą jest skuteczność, a świadczone przez nas usługi mają praktyczny wymiar. Dajemy klientom i partnerom poczucie bezpieczeństwa. Jednym z naszych priorytetów jest dbałość o dobre relacje: z klientem, w zespole S-Cabling
i z dostawcami. Dzielimy się wiedzą, doświadczeniem i najlepszymi praktykami. Szanujemy kulturę organizacji klienta
i standardy w niej obowiązujące.

 

 

S-Cabling Sp. z o.o. ul. Kąkolewska 21
64-100 Leszno

e-mail: s-cabling@s-cabling.pl
tel. (65) 528 71 99, fax (65) 528 71 98