Szkolenia » Szkolenia Excel Networking

 

Szkolenia Excel Networking 

Warunkiem wstępnym, by uzyskać status partnera, są szkolenia. Dostępny jest szeroki program szkoleń, a zdobyta wiedza weryfikowana jest poprzez egzaminy sprawdzające znajomość systemu Excel oraz zasad projektowania, instalacji i testów zgodnie z wytycznymi Excel, praktykami branżowymi, a przede wszystkim ze stosownymi normami. 

Szkolenia oraz testy odbywają się przez internet. Wszystkie kursy w zakresie projektowania, instalacji i testów prowadzone są przez niezależnego partnera CNet Training, który gwarantuje bezstronną i opartą na wiedzy technicznej certyfikację uczestników szkoleń. Uzyskanie statusu partnera jest warunkiem udzielania 25-letniej gwarancji na cały system okablowania strukturalnego.

Zgłoszenie oraz szczegóły dostępne są na stronie producenta:

www.excel-networking.com/support/become-an-excel-cabling-partner-ecp/

 

 

 

 

 

S-Cabling Sp. z o.o. ul. Kąkolewska 21
64-100 Leszno

e-mail: s-cabling@s-cabling.pl
tel. (65) 528 71 99, fax (65) 528 71 98