Łączówka LSA przeznaczona jest do instalacji telefonicznych i teleinformatycznych. Została zaprojektowana do łączenia jednodrutowych przewodów telekomunikacyjnych. Wyposażona jest w dwa rzędy kontaktów – jeden do wykonywania połączeń stałych, a drugi dla połączeń krosujących. Poszczególne kontakty mają oznaczenia cyfrowe numerowane od 1 do 0. Po obu stronach łączówki LSA znajdują się specjalne uchwyty, które pozwalają na jej montaż w gniezdnikach i skrzynkach telekomunikacyjnych. Możliwa jest również instalacja nakładki opisowej, która ułatwia identyfikację poszczególnych żył.

Łączówki LSA rozłączne i nierozłączne

W sprzedaży dostępne są dwa rodzaje łączówek LSA: rozłączne i nierozłączne. Łączówka LSA rozłączna ma kontakty, które w normalnym trybie pracy są zwarte. Jej konstrukcja umożliwia otwarcie obwodu poprzez wpięcie kołka lub grzebienia izolującego. Połączenie wykonane za pomocą kabli skrętkowych może być testowane po stronie kołka izolacyjnego, a także po stronie liniowej i stacyjnej. Łączówka LSA nierozłączna wyposażona jest w kontakty, które na stałe łączą część górną i dolną. Linię można testować w obu kierunkach jednocześnie. Ponadto istnieją łączówki LSA uziemiające, które służą do podłączania przewodów uziemiających wielożyłowych kabli telefonicznych.