Program partnerski CobiNet oferuje trzy poziomy akredytacji:

  • Certyfikowany Projektant CobiNet (CPC) – to firma będąca doświadczonym dostawcą usług projektowych i testowych dla pasywnych systemów miedzianych oraz światłowodowych marki CobiNet.
  • Certyfikowany Instalator CobiNet (CIC) – to firma, która oferuje zintegrowane rozwiązania pod klucz, obejmujące typowe rozwiązania optyczne i miedziane CobiNet, jak również fabrycznie zakończone, wysokiej gęstości rozwiązania światłowodowe MTP. Te systemy infrastrukturalne mogą być zintegrowane z rozwiązaniami IP, takimi jak przewodowy i bezprzewodowy Ethernet, zabezpieczenia elektroniczne oraz systemy zarządzania budynkami.
  • Certyfikowany Dystrybutor CobiNet (CDC) – to firma, która służy lokalnym wsparciem i usługami serwisowymi dla partnerów CobiNet w danym regionie, oferuje pomoc przy zakupie produktów CobiNet oraz dysponuje zapasami magazynowymi kluczowych linii produktowych, by w szybki i skuteczny sposób odpowiedzieć na każde zapotrzebowanie.

Warunkiem wstępnym, by uzyskać status partnera, są szkolenia. Dla partnerów CPC i CIC dostępny jest szeroki program szkoleń, a zdobyta wiedza weryfikowana jest poprzez egzaminy sprawdzające znajomość systemu CobiNet oraz zasad projektowania, instalacji i testów zgodnie z wytycznymi CobiNet, praktykami branżowymi, a przede wszystkim ze stosownymi normami. Wszystkie kursy w zakresie projektowania, instalacji i testów prowadzone są przez niezależnego partnera, który gwarantuje bezstronną i opartą na wiedzy technicznej, a nie komercyjnych wpływach, certyfikację uczestników szkoleń.

Utrzymanie statusu partnera wymaga udziału raz na dwa lata w szkoleniach aktualizacyjnych, jak również zachowanie wysokiego poziomu obsługi klienta oraz usług projektowania i instalacji systemu.

Firmy, które uzyskały status partnera CIC i CPC, mogą udzielać 25-letniej gwarancji na instalacje szaf kablowych oraz okablowania miedzianego, światłowodowego i głosowego.