Program partnerski oferuje trzy poziomy akredytacji:

  • Certyfikowany Projektant CobiCabling (CPC) – to firma będąca doświadczonym dostawcą usług projektowych i testowych dla pasywnych systemów miedzianych oraz światłowodowych.
  • Certyfikowany Instalator CobiCabling (CIC) – to firma, która oferuje zintegrowane rozwiązania pod klucz, obejmujące typowe rozwiązania optyczne i miedziane, jak również fabrycznie zakończone, wysokiej gęstości rozwiązania światłowodowe MTP. Te systemy infrastrukturalne mogą być zintegrowane z rozwiązaniami IP, takimi jak przewodowy i bezprzewodowy Ethernet, zabezpieczenia elektroniczne oraz systemy zarządzania budynkami.
  • Certyfikowany Dystrybutor CobiCabling (CDC) – to firma, która służy lokalnym wsparciem i usługami serwisowymi dla partnerów w danym regionie, oferuje pomoc przy zakupie produktów CobiNet oraz dysponuje zapasami magazynowymi kluczowych linii produktowych, by w szybki i skuteczny sposób odpowiedzieć na każde zapotrzebowanie.

Warunkiem wstępnym, by uzyskać status partnera, są szkolenia. Dla partnerów CPC i CIC dostępny jest szeroki program szkoleń, a zdobyta wiedza weryfikowana jest poprzez egzaminy sprawdzające znajomość systemu oraz zasad projektowania, instalacji i testów zgodnie z wytycznymi CobiCabling, praktykami branżowymi, a przede wszystkim ze stosownymi normami. Wszystkie kursy w zakresie projektowania, instalacji i testów prowadzone są przez niezależnego partnera, który gwarantuje bezstronną i opartą na wiedzy technicznej, a nie komercyjnych wpływach, certyfikację uczestników szkoleń.

Utrzymanie statusu partnera wymaga udziału raz na dwa lata w szkoleniach aktualizacyjnych, jak również zachowanie wysokiego poziomu obsługi klienta oraz usług projektowania i instalacji systemu.

Firmy, które uzyskały status partnera CIC i CPC, mogą udzielać 25-letniej gwarancji na instalacje szaf kablowych oraz okablowania miedzianego, światłowodowego i głosowego.