Kabel U/UTP (ang. Unscreened/Unscreened Twisted Pair) to skrętka nieekranowana, potocznie nazywana UTP. Jest najprostszą wersją skrętki komputerowej. To kabel bez jakiegokolwiek ekranowania, wyłącznie z czterema parami skręconych przewodów (ang. Twisted Pair), które są wkomponowane w koszulkę zewnętrzną, zazwyczaj wykonaną z płaszcza PVC oraz PE. Taka budowa zapewnia mu odporność na zakłócenia elektromagnetyczne. Kabel U/UTP cechuje się niską ceną, co ma szczególne znaczenie w przypadku rozbudowanych struktur teleinformatycznych – wykorzystanie droższych kabli ekranowanych okazuje się wówczas bardzo kosztowne.

Z jakimi problemami wiąże się stosowanie kabli U/UTP?

Kable U/UTP są powszechnie używane do budowy sieci teleinformatycznych, ale mają pewne wady. Ze względu na brak ekranowania kable U/UTP charakteryzują się mniejszą odpornością na zakłócenia zewnętrzne niż inne rodzaje kabli – na przykład kable F/FTP czy S/FTP. Ponadto odznaczają się większym promieniowaniem własnym do otoczenia. Z tych powodów kable U/UTP stosuje się głównie w tych miejscach, w których w bliskiej odległości nie znajdują się inne przewody (elektryczne czy inne sygnałowe), które mogłyby w pośredni lub bezpośredni sposób wpływać na sygnał płynący przez ten kabel. W przypadku bliskości innych przewodów z punktu widzenia bezpieczeństwa w nowych instalacjach lepszym wyborem będą kable wyposażone w ekranowanie, takie jak F/UTP, których cena jest zbliżona.