Okablowanie światłowodowe jest alternatywą dla okablowania miedzianego jako elementu strukturalnego okablowania sieciowego. Dzięki postępowi technologii okablowanie światłowodowe zapewnia bardzo wydajną transmisję przy stosunkowo niskiej cenie. Dzięki temu kable światłowodowe często wykorzystywane są w okablowaniu kampusowym oraz okablowaniu pionowym lub tam, gdzie wymagana jest duża przepustowość przy stosunkowo niskiej ilości okablowania z powodów funkcjonalnych bądź środowiskowych.

 

kable światłowodowe

 

Z jakich elementów składają się kable światłowodowe?

Kable światłowodowe są zbudowane z włókien (od jednego do kilkudziesięciu), które można podzielić na poszczególne rodzaje i klasy. Każde włókno składa się z trzech elementów: rdzenia, płaszcza oraz bufora. W zależności od budowy kabla mogą dochodzić elementy wzmacniające, wypełnienia zabezpieczające przed płynami, kable nośne oraz inne elementy wymagane do danego typu instalacji.

´    Rdzeń: główny element światłowodu. W nim rozchodzi się sygnał świetlny.

´    Płaszcz: płaszcz światłowodu ma niższy współczynnik załamania światła od rdzenia. Umożliwia to zatrzymanie sygnału świetlnego w rdzeniu.

´    Bufor: nie ma większego wpływu na parametry transmisyjne. Jego zadaniem jest ochrona płaszcza i rdzenia przed uszkodzeniami mechanicznymi, atmosferycznymi itp.

budowa kabla

 

Czym charakteryzują się kable światłowodowe wewnętrzne?

Kable wewnętrzne służą instalacji wewnątrz budynków, głównie w środowisku biurowym. Ponieważ okablowanie znajdujące się wewnątrz budynków nie jest wystawione na żadne ekstremalne warunki, wymaga się od niego elastyczności oraz bezpieczeństwa ogniowego kosztem wytrzymałości na uszkodzenia. Z tego powodu światłowody wewnętrzne zazwyczaj posiadają konstrukcję ścisłej tuby oraz powłokę LS0H (lub LSFR0H).


kabel światłowodowy

Kabel w ścisłej tubie nie jest odporny na wodę, gryzonie oraz na zmiany spowodowane długą ekspozycją na słońcu. Konstrukcja ścisłej tuby umożliwia jednak łatwiejsze zakańczanie, łatwiejsze prowadzenie wewnątrz budynków, bezpieczeństwo ogniowe oraz zapewnia wystarczającą ochronę dla włókien wewnątrz.

Można wyróżnić dwa typy okablowania światłowodowego wewnętrznego:

´    Kabel dystrybucyjny: kabel złożony z mniejszych podjednostek - tub ułożonych według wspólnego rdzenia, posiada duże upakowanie włókien, zastosowanie w okablowaniu pionowym

kabel dystrybucyjny

´    Kabel typu breakout: mniejsze upakowanie włókien na rzecz elastyczności, zastosowanie w okablowaniu poziomym (do gniazda)

kabel breakout

Czym charakteryzują się kable światłowodowe zewnętrzne?

Kable zewnętrzne narażone są na znacznie gorsze warunki niż kable wewnętrzne: promienie UV, uderzenia, wstrząsy, miażdżenie, gryzonie, wodę itp. Z tego powodu okablowanie zewnętrzne zazwyczaj posiada konstrukcję luźnej tuby, która powstaje z powiększenia izolacji i wypełnienia  uzyskanej przestrzeni żelem lub przędzą absorbującą wodę. 

kabel zewnetrzny

Konstrukcja kabli światłowodowych typu luźna tuba daje możliwość zastosowania w nich dodatkowego wzmocnienia i opancerzenia. W celu zabezpieczenia przed mechanicznymi uszkodzeniami, powodowanymi przez nadwyrężanie kabla bądź atak gryzoni, stosuje się opancerzenie lub podwójne powłoki, które zabezpieczają włókna znajdujące się wewnątrz. Pęczniejąca przędza, absorbująca wodę, lokalnie blokuje przedostawanie się wody do dalszych stref kabla przez gwałtowne zwiększanie objętości. Natomiast żel hydrofobowy szczelnie blokuje dostawanie się wody na całej długości kabla. Wybór pomiędzy przędzą a żelem jest uzależniony od sytuacji i konkretnych potrzeb  – żel  może się topić podczas dłuższego wystawienia na wysokie temperatury, zalewać resztę kabla lub wyciekać (zwłaszcza gdy jest instalowany pionowo). Zewnętrzne okablowanie światłowodowe może występować także z miedzianym kablem nośnym do instalacji napowietrznej.


zewnetrzny kabel

Kable zewnętrzne zazwyczaj nie nadają się do instalacji wewnątrz ponieważ większość z nich posiada powłokę, która może wydzielać korodujące lub niebezpieczne dla zdrowia opary.


Czym charakteryzują się kable światłowodowe uniwersalne?

Nie ma obowiązku stosowania ścisłej tuby do zastosowań wewnętrznych, jednak konstrukcja tego typu kabla przemawia za takim zastosowaniem. W przypadku gdy wewnątrz budynku wymagana jest luźna tuba, na rynku istnieją kable posiadające konstrukcję luźnej tuby z odpowiednimi powłokami i zabezpieczeniami, które umożliwiają korzystanie z kabla wewnątrz budynku. Kable uniwersalne nadają się też do stosowania w miejscach, gdzie okablowanie zewnętrzne przechodzi w okablowanie wewnętrzne, umożliwiając tym samym ochronę mechaniczną wraz z zabezpieczeniem przeciwogniowym.

 

Czym wyróżniają się kable krosowe oraz pigtaile?

Do wytworzenia kabli krosowych oraz kabli typu pigtail stosuje się zazwyczaj ścisłą tubę. Kable krosowe można spotkać w odmianach w z pojedynczym kablem (simplex) lub w wersji z podwójnym kablem (duplex). Kable krosowe zakończone są z obu stron złączem, w przeciwieństwie do kabli typu pigtail, które mają taką samą budowę jak kable krosowe, lecz różnią się tym, że złącze zakończone jest tylko z jednej strony. Druga strona ma ścięte włókno z powłoką i wymaga dospawania lub zakończenia odpowiednim złączem.