Warunkiem wstępnym, by uzyskać status partnera, są szkolenia. Dostępny jest szeroki program szkoleń, a zdobyta wiedza weryfikowana jest poprzez egzaminy sprawdzające znajomość systemu Excel oraz zasad projektowania, instalacji i testów zgodnie z wytycznymi Excel, praktykami branżowymi, a przede wszystkim ze stosownymi normami.

Szkolenia oraz testy odbywają się przez internet. Wszystkie kursy w zakresie projektowania, instalacji i testów prowadzone są przez niezależnego partnera CNet Training, który gwarantuje bezstronną i opartą na wiedzy technicznej certyfikację uczestników szkoleń. Uzyskanie statusu partnera jest warunkiem udzielania 25-letniej gwarancji na cały system okablowania strukturalnego.

Zgłoszenie oraz szczegóły dostępne są na stronie producenta:

http://www.excel-networking.com/support/become-an-excel-cabling-partner-ecp/