Rozwiązanie AIM Future Patch firmy TKM

 

Rozwiązanie AIM FUTURE-PATCH® produkowane przez TKM bazuje na technologii RFID (Radio-frequency identification), która wykorzystuje fale radiowe do przesyłania danych oraz zasilania elektronicznego układu stanowiącego etykietę obiektu przez czytnik, w celu identyfikacji obiektu. Technologia umożliwia odczyt i zapis układu RFID.

Kable krosowe

zapewniające: identyfikację każdej sztuki za pomocą chipu RFID, przechowywanie danych takich jak: typ, długość, kolor, wartości pomiarowe, itp.

Inteligentne panele krosowe w wersji miedzianej i światłowodowej lub mieszanej

wyposażone w sensory (czytniki RFID) umożliwiające: monitoring pozycji kabla krosowego, odczyt danych przypisanych do danego kabla oraz ułatwione prace serwisowe za pomocą diod i wyświetlaczy.

Oprogramowanie do zarządzania i wizualizacji

System TKM do zarządzania i wizualizacji używa oprogramowania PATCHMANAGER. Jednak nie jest to jedyna platforma, która może obsłużyć system RFID. Oferowany przez nas RCU (kontroler szafy) może współdziałać z software’em firm FNT Software, Zetema czy AT+C VisiRack.

Analizator RCU

(kontroler szafy) połączony ze wszystkimi listwami czujników panelowych (antenami) za pośrednictwem kabla magistralnego typu BUS. Odczytuje dane z listew i dostarcza do serwera aktualnych danych o wszelkich stanach połączeń. RCU przygotowany jest jako otwarty interface dla firm specjalizujących się w oprogramowaniu do zarządzania.

 

Wykrywanie zmiany: każda zmiana, usunięcie lub dodanie połączenia jest wykrywane i sygnalizowane na kontrolerze RCU, a także w aplikacji VisiRack. Zmiany mogą mieć sygnatury nieupoważnionych bądź autoryzowanych.

Rejestracja: wszystkie działania są w czasie rzeczywistym rejestrowane. Nieautoryzowane zmiany połączeń mogą być sprawdzane i potwierdzane przez administratora, jeśli zostaną uznane za poprawne. W wypadku nieautoryzowanej zmiany oprogramowanie samoczynnie wchodzi w tryb planowania zmian.

Widok i biblioteka produktów: oprogramowanie korzysta z bloków programów typu CAD więc pozwala na pełną wizualizację szaf teletechnicznych. Ponadto oprogramowanie dysponuje szeroką bazą zaimplementowanych produktów dostawców elementów aktywnych, serwerów, macierzy dyskowych czy też zarządzanych listew zasilających. Dodawanie nowych elementów do szaf odbywa się na zasadzie pobierz i upuść.

Implementacja i podsumowanie
Ponieważ implementacja przedstawionych powyżej rozwiązań zależy od indywidualnych potrzeb i budżetu klienta końcowego należy je bardzo starannie zaplanować i ewentualnie podzielić na etapy. W tym celu każdorazowo prosimy o bezpośredni kontakt z nami.

Proponujemy pełen asortyment produktów niezbędnych do realizacji każdej małej, średniej i dużej inwestycji.
Elementy systemu oraz cały system okablowania strukturalnego OptiLAN TKM GmbH posiadają certyfikaty wydane przez niezależny Instytut Certyfikacji GHMT w Niemczech.
Na System OptiLAN TKM GmbH udzielamy 25 – letniej gwarancji.
System Okablowania OptiLAN TKM GmbH spełnia wymogi najnowszych międzynarodowych standardów branżowych (ISO/IEC 11801, EN 50173) i jakościowych ISO 9001:2015 oraz SIX SIGMA Green & Black Belt.
Służymy Państwu fachową poradą i udzielamy wszelkich informacji zarówno telefonicznie jak i w miejscu zainstalowania systemu.

PATCH MANAGER to aplikacja oparta na przeglądarce, w której serwer zaplecza można wdrożyć w systemach operacyjnych Windows lub Linux z gotową obsługą baz danych dla najpopularniejszych komercyjnych i otwartych systemów zarządzania bazami danych.

PATCH MANAGER jest również dostępny jako rozwiązanie Software-as-a-Service (SaaS), eliminując potrzebę jakiejkolwiek instalacji, konfiguracji lub konserwacji.

PATCH MANAGER1

 

 

PATCH MANAGER zapewnia rozbudowane API do integracji z systemami i urządzeniami innych firm. Interfejs API jest dostępny za pośrednictwem standardowej technologii REST Web Services. Dodatkowo oferowanych jest wiele gotowych rozwiązań integracyjnych.

 

PATCH MANAGER2