Okablowanie strukturalne składa się z wielu elementów. Jednym z nich są kable, nazywane też skrętką, które występują w wersji nieekranowanej i ekranowanej. Słowo ekran może przywodzić na myśl telewizor lub monitor, ale chodzi tu o coś zupełnie innego. Pod pojęciem kabla ekranowanego należy rozumieć taką skrętkę, która została zabezpieczona przewodem ochronnym pod postacią miedzianej lub metalowej osłony. Jej zadaniem jest ochrona izolowanych przewodów. Skuteczność ekranu zależy od jego grubości, gęstości krycia czy przewodności zastosowanego materiału.

Po co ekranuje się kable?

Skrętkę ekranuje się z trzech głównych powodów. Po pierwsze, sygnał przesyłany przez kabel może być zakłócany przez zewnętrzne zaburzenia elektromagnetyczne. Co więcej, sama skrętka również może zakłócać pracę innych urządzeń. Ekranowanie umożliwia wyeliminowanie tych zakłóceń, a w efekcie zapewnia harmonijną pracę różnych sprzętów. Po drugie, ekranowanie zwiększa bezpieczeństwo użytkowania skrętki. Pozwala uniknąć niebezpiecznych zwarć międzyfazowych i przeskoków napięcia do uziemionych części w pobliżu kabla. Jest to szczególnie istotne podczas używania skrętki w miejscach zagrożonych wybuchem. Po trzecie, ekranowanie gwarantuje równomierny rozkład pola magnetycznego.

Rodzaje kabli ekranowanych

Kable mogą być ekranowane w różny sposób. Wyróżnia się skrętkę ekranowaną pojedynczo, w której ekranowane są pojedyncze pary żył w kablu, oraz skrętkę ekranowaną w całości. Ponadto istnieje skrętka ekranowana podwójnie, w której przypadku ekranowane są zarówno poszczególne pary, jak i całość kabla. To, w jaki sposób ekranowany jest kabel, można poznać po jego oznaczeniu. Przyjmuje ono postać xx/yyTP, gdzie xx opisuje ekranowanie całości kabla, a yy jego poszczególnych par – na przykład kabel F/FTP to skrętka z każdą parą w osobnym ekranie z folii oraz całościowo ekranowana folią, a kabel U/UTP jest nieekranowany. Najczęściej spotykane są kable F/UTP, które mają ekran z folii aluminiowej oplatający w całości cztery przewody, oraz kable S/FTP, z folią aluminiową na każdej pojedynczej parze przewodów oraz w całości ekranowane siatką.