Mogłoby się wydawać, że pożary w serwerowniach należą do rzadkości – w końcu znajdujące się w niej kable wykonane są z materiałów trudnopalnych, a wszystkie urządzenia umieszczone są w metalowych szafach rack. W rzeczywistości jest jednak inaczej. Głównymi przyczynami pożarów w serwerowniach są przeciążenia, zwarcia oraz inne awarie urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Pojedyncza szafa serwerowa może pobierać prąd o mocy nawet do 15 kW, a w typowej serwerowni znajduje się wiele takich szaf. W przeciwieństwie do urządzeń pracujących w domach sprzęty znajdujące się w serwerowni pobierają prąd o wysokim natężeniu przez cały czas. Co więcej, w wyniku uszkodzenia izolacji kabla może dojść do powstania łuku elektrycznego. Jego temperatura jest na tyle wysoka, że może on stopić nawet te materiały, które mają znaczną temperaturę topnienia.

Sposoby zabezpieczania szaf serwerowych przed pożarem

Najlepszym sposobem na ochronę szaf serwerowych przed pożarem jest prewencja. Zwykłe systemy detekcji dymu mogą jednak okazać się niewystarczające. Silna wentylacja stosowana w serwerowniach rozrzedza dym wydobywający się z przegrzanych serwerów. Może również zmieniać kierunek jego przemieszczania, przez co omija on tradycyjne czujki umieszczone na suficie. Z tych powodów w serwerowniach konieczne jest zastosowanie systemów bardzo wczesnej detekcji dymu, które charakteryzują się znacznie wyższą czułością niż standardowe systemy. Dzięki temu reagują one znacznie szybciej na pojawienie się dymu, co daje więcej czasu na powstrzymanie pożaru w zarodku.

Innym sposobem na ograniczenie skutków pożaru w serwerowni jest stosowanie szaf serwerowych typu sejf charakteryzujących się wzmocnioną konstrukcją. Stanowią one dodatkowe zabezpieczenie przed niekorzystnymi warunkami środowiskowymi dla znajdujących się w nich urządzeń. Szafy serwerowe typu sejf dostępne są zarówno w wersji stojącej, jak i wiszącej. Poza tym w serwerowni niezbędne są odpowiednie urządzenia gaśnicze. W pomieszczeniach tego typu stosuje się systemy gaszenia gazem. Wykorzystują one takie gazy, jak FM-200 czy NOVEC 1230, które nie pozostawiają zanieczyszczeń i są bezpieczne dla człowieka.