Sieć strukturalna to pasywna infrastruktura kablowa pozwalająca na transmisję sygnałów telekomunikacyjnych oraz ich odbiór w obrębie budynków i poszczególnych lokali. Jednym z kluczowych elementów każdego systemu okablowania strukturalnego jest okablowanie pionowe. Jaką funkcję pełni okablowanie pionowe w sieci strukturalnej i czym się charakteryzuje?

Do czego służy okablowanie pionowe?

Okablowanie pionowe to część okablowania strukturalnego, która łączy ze sobą punkty dystrybucyjne (na przykład punkt główny z pośrednimi) rozmieszczone na poszczególnych kondygnacjach budynku. Stanowi niejako szkielet całej sieci, przez co jest czasami nazywane okablowaniem szkieletowym. Standardowe okablowanie pionowe składa się z wieloparowej skrętki dla danych telekomunikacyjnych, a także jednego lub więcej kabli sieci LAN (koncentrycznego, światłowodu lub skrętki) dla danych sieciowych.

Okablowanie pionowe stanowi element systemu specyficzny dla każdej instalacji. Ze względu na to, że zbiera ono cały ruch sieciowy, należy poświęcić mu szczególną uwagę podczas projektowania. Powinno charakteryzować się ono większą przepustowością niż okablowanie poziome, które łączy punkty abonenckie z punktami dystrybucyjnymi na danym piętrze. Okablowanie pionowe przeprowadza się przez specjalny kanał kablowy w budynku w taki sposób, aby możliwa była jego łatwa modyfikacja w postaci zmiany kabla czy dołożenia nowych wiązek.

Jaka jest maksymalna długość okablowania pionowego?

Okablowanie pionowe charakteryzuje maksymalna długość, która jest zależna od wykorzystanego medium transmisyjnego oraz zastosowanego standardu transmisji. W przypadku skrętki i standardów Fast Ethernet oraz Gigabit Ethernet wynosi ona maksymalnie 90 metrów, a dla skrętki i standardu 10 Gigabit Ethernet – 55 metrów. W przypadku zastosowania światłowodu maksymalna długość okablowania pionowego nie powinna przekraczać 1900 m. Wynika to z faktu, że zgodnie z normą suma długości okablowania poziomego wraz z okablowaniem pionowym budynkowym i okablowaniem kampusowym nie może być większa niż 2000 metrów.