Skrętka komputerowa to rodzaj przewodu sygnałowego, który przeznaczony jest do budowy sieci komputerowych. Wyróżnia się skrętkę nieekranowaną oraz ekranowaną – ta druga pozwala zminimalizować wpływ zakłóceń elektromagnetycznych i wzajemnych, zwanych przesłuchami, na proces transmisji sygnału. Jednym z popularnych rodzajów skrętki ekranowanej jest skrętka F/FTP. Czym się charakteryzuje i jakie znajduje zastosowanie?

Co oznacza skrót F/FTP?

Sposób opisu skrętki komputerowej definiuje norma ISO/IEC 11801:2002. Podaje ona, że powinien on przyjmować formę xx/yyTP, gdzie:

  • xx odnosi się do ekranowania całości kabla,
  • yy odnosi się do ekranowania poszczególnych par żył w kablu,
  • TP oznacza skrętkę (ang. Twisted Pair).

Fragmenty xx oraz yy mogą przyjmować następujące oznaczenia:

  • U – skrętka nieekranowana (ang. unshielded),
  • F – skrętka ekranowana folią (ang. foiled),
  • S – skrętka ekranowana siatką (ang. shielded),
  • SF – skrętka ekranowana folią i siatką.

Zgodnie z tymi zasadami skrót F/FTP oznacza skrętkę, która w całości ekranowana jest folią, a jej poszczególne pary żył również ekranowane są folią. Dzięki temu skrętka F/FTP charakteryzuje się lepszą ochroną przed zakłóceniami elektromagnetycznymi niż kable U/UTP czy F/UTP.

Gdzie stosuje się kable F/FTP?

Skrętka F/FTP przeznaczona jest do stosowania w miejscach narażonych na występowanie zakłóceń elektromagnetycznych. Dzięki ekranowaniu zarówno poszczególnych par żył, jak i całości kabla zapewnia wysoki poziom ochrony przed zakłóceniami elektromagnetycznymi oraz wzajemnymi. Skrętkę F/FTP, podobnie jak kable F/UTP, wykorzystuje się często w aplikacjach opartych na technologii 10GBase-T. Jest tańsza w produkcji niż kable S/FTP, ale charakteryzuje się mniejszą elastycznością. Sprawia to, że nadaje się do stosowania głównie w instalacjach montowanych na stałe.