Zakłócenia elektromagnetyczne (EMI, od ang. electromagnetic interference) to wszelkiego typu zakłócenia sygnału wywołane przez promieniowanie elektromagnetyczne emitowane przez różnego rodzaju urządzenia. Stanowią one zagrożenie dla przesyłanych sygnałów, pogarszając ich jakość, a nawet całkowicie je blokując. Szczególnym rodzajem zakłóceń elektromagnetycznych są zakłócenia wzajemne, czyli przesłuchy. Ich źródłem jest sprzężenie pól elektromagnetycznych wytwarzanych w ścieżkach położonych blisko siebie.

 

Zakłócenia elektromagnetyczne w okablowaniu miedzianym

W przypadku okablowania miedzianego, takiego jak popularna skrętka komputerowa, zakłócenia i przesłuchy elektromagnetyczne wpływają negatywnie na integralność sygnału. Mogą również powodować zmniejszenie prędkości transmisji, ponieważ duża liczba utraconych lub uszkodzonych pakietów prowadzi do nadmiernych poziomów retransmisji. W celu ochrony skrętki komputerowej przed zakłóceniami i przesłuchami stosuje się ekranowanie. Może ono dotyczyć całego kabla lub poszczególnych par skręconych i przyjmować postać folii bądź siatki.

Dlaczego światłowody są odporne na zakłócenia i przesłuchy elektromagnetyczne?

Sytuacja wygląda inaczej, jeśli chodzi o kable światłowodowe. To zamknięte struktury, wykonane najczęściej z włókna szklanego, które transmitują sygnał za pomocą fal świetlnych. Ich źródłem jest laser półprzewodnikowy lub dioda LED. Dzięki takiej budowie i zasadzie działania światłowody są całkowicie odporne na zakłócenia i przesłuchy elektromagnetyczne. Co więcej, nie emitują zewnętrznego pola elektromagnetycznego, więc same nie powodują zakłóceń. Sprawia to, że światłowody mogą być wykorzystywane do transmisji danych w miejscach, w których ze względu na znaczne zakłócenia elektromagnetyczne nie można stosować kabli miedzianych.