Kable skrętkowe, popularnie zwane skrętką, są powszechnie stosowane w łączach telekomunikacyjnych i sieciach komputerowych. Nadają się do przesyłania danych zarówno w postaci analogowej, jak i cyfrowej. Istnieje wiele rodzajów skrętki, które różnią się między sobą licznymi właściwościami, w tym parametrami elektrycznymi. Przeczytaj poniższy tekst i dowiedz się, jakie są najważniejsze parametry elektryczne kabli skrętkowych.

Jakie są najważniejsze parametry elektryczne kabli skrętkowych?

Podczas projektowania sieci warto zwrócić uwagę na kilka parametrów elektrycznych kabli skrętkowych. Pierwszym z nich jest impedancja falowa. To stosunek napięcia do prądu zmiennego na całej długości kabla. Mówi więc ona o wartości oporu prądu elektrycznego. Impedancja falowa zależy od grubości drutów i odległości między nimi oraz właściwości materiału izolacyjnego. Wyrażana jest w omach i powinna wynosić 100+/-15 omów.

Kolejnym ważnym parametrem elektrycznym skrętki jest tłumienność. Opisuje ona stosunek napięcia wyjściowego do napięcia wejściowego sygnału przesyłanego przewodem. Wyraża się ją w decybelach na jednostkę długości, najczęściej na 100 metrów [dB/100 m]. Na tłumienność wpływa częstotliwość (im jest ona wyższa, tym większa tłumienność), długość kabla (im jest on dłuższy, tym większa tłumienność) jego jakość i wiek oraz wilgotność otoczenia.

Przy projektowaniu sieci należy wziąć pod uwagę także propagację sygnału skrętki. To prędkość propagacji impulsu elektrycznego w stosunku do prędkości światła w próżni. Wyraża się ją w procentach – na przykład propagacja sygnału równa 70% oznacza, że prędkość impulsu elektrycznego w kablu wynosi 0,7 prędkości światła w próżni. Poza tym warto zwrócić uwagę na rezystancję stałoprądową. Opisuje ona opór, jaki przewód stawia sygnałowi sieciowemu. Podobnie jak impedancję wyraża się ją w omach.