Światłowód jest w dzisiejszym świecie powszechnie wykorzystywanym nośnikiem informacji. Pierwszy światłowód powstał w 1977 roku we Włoszech i od tego czasu był coraz częściej stosowany. Jest to niezwykle cienka i przezroczysta zamknięta struktura przypominająca tradycyjny kabel, ale wykonana z włókna szklanego. Grubość pojedynczego światłowodu jest niewiele większa od średnicy ludzkiego włosa. W przeciwieństwie do klasycznych kabli, które przewodzą prąd elektryczny o niskim napięciu, światłowód przewodzi światło. Dzięki wykorzystaniu światłowodów możemy się dzisiaj bezproblemowo łączyć z szybkim Internetem, ponieważ ta nowoczesna technologia przesyłu informacji umożliwia użytkownikom pasywne połączenie. Chodzi o to, że między punktem, do którego jest dostarczany Internet (np. biuro czy dom) a serwerownią operatora, od którego kupujemy usługę Internetu, nie ma żadnych dodatkowych urządzeń. Takie rozwiązanie pozwala uzyskać o wiele lepszą jakość Internetu pozbawioną opóźnień w przesyłaniu danych.

Czym jest światłowód jednomodowy?

Jednomodowe światłowody mają średnicę rdzenia wynoszącą od 8 do 10 mikrometrów. Charakterystyczna jest dla nich skokowa zmiana współczynnika załamania światła. W tego rodzaju światłowodach wytwarzany przez laser półprzewodnikowy sygnał ulega niewielkim zniekształceniom. Nazwa tych światłowodów wzięła się od tego, że przewodzona fala świetlna rozchodzi się w nich niemal równolegle do osi światłowodu, dzięki czemu dociera do końca danego włókna w jednym modzie, czyli jedną drogą. Są nazywane światłowodami najwyższej klasy, ponieważ nie dochodzi w nich do rozmycia impulsu świetlnego, a zjawisko tłumienia transmitowanej fali świetlnej praktycznie w nich nie występuje. 

Czym jest światłowód wielomodowy?

Światłowody wielomodowe są zdecydowanie grubsze od swoich jednomodowych odpowiedników. Średnica ich rdzenia wynosi od 50 do 62,5 mikrometrów. Fala świetlna przewodzona za pomocą tych światłowodów może rozchodzić się wieloma drogami, nazywanymi modami.

Czym różnią się te dwa rodzaje światłowodów i jakie jest ich zastosowanie?

Wszystkie te różnice między światłowodami jedno i wielomodowymi powodują, że wykorzystuje się je do różnych celów. Światłowody jednomodowe sprawdzają się rewelacyjnie do przeprowadzania telekomunikacji światłowodowej na duże odległości, ponieważ sygnał może być w nich przewodzony bez konieczności regeneracji na dystans do 100 km! Dużą zaletą jest także ich imponująca żywotność, która wynosi 25 lat. Specyficzna budowa powoduje, że dzięki nim możemy przeprowadzać bardzo efektywny transfer danych.

Światłowody wielomodowe są skonstruowane do transmisji światła o tej samej długości fali jednak przez wiele modów równocześnie. Taki sposób propagowania modów sprawia, że wewnątrz światłowodu może dochodzić do rozmycia sygnału, a to bezpośrednio wpływa na mniejszy zasięg takiej transmisji lub jej mniejszą szybkość. Są wykorzystywane do transmisji danych na mniejszych odległościach (do kilku kilometrów).