Żyjemy w czasach powszechnego dostępu do informacji. W odległej przeszłości tylko nieliczni wybrańcy mieli dostęp do ksiąg przepisywanych ręcznie, w których zawarta była wiedza i doświadczenie minionych pokoleń. Dzisiaj wystarczy mieć laptop, komputer, tablet lub inne urządzenie mobilne, aby móc korzystać z Internetu, który jest porównywalny do stale otwartej księgi, do której permanentnie dopisywane są nowe treści. Internet to dobrodziejstwo współczesnych czasów, ogólnoświatowy zbiór połączonych ze sobą sieci komputerowych, dzięki którym możemy stale wymieniać się informacjami, wiedzą i doświadczeniem z użytkownikami zamieszkujący cały świat.

Aby ta forma komunikacji mogła sprawnie funkcjonować, musi być spełniony szereg warunków i elementów składowych, które składają się na infrastrukturę teleinformatyczną. Jednym z nich jest okablowanie strukturalne, dzięki któremu w jednym budynku (lub kilku sąsiadujących ze sobą budynkach) każdy użytkownik ma zapewniony dostęp do sieci komputerowej oraz usług telefonicznych.

Czym jest okablowanie strukturalne i do czego służy?

Okablowanie strukturalne to system okablowania telekomunikacyjnego, dzięki któremu można realizować odpowiednią konfigurację połączeń zgodną z bieżącymi potrzebami wszystkich użytkowników danej sieci. Składa się na nie wiele komponentów, takich jak: kable informatyczne, przyłącza komunikacyjne, szafy teleinformatyczne, adaptery, wtyki, krosownice itp. Wyróżniamy sześć podstawowych elementów okablowania strukturalnego:

1. Okablowanie pionowe

Ta część okablowania strukturalnego jest odpowiedzialna za łączenie ze sobą różnych pięter w budynku.

2. Okablowanie poziome

Ta część okablowania strukturalnego łączy poszczególne punkty abonencie (gniazdka sieciowe) z punktem dystrybucyjnym umieszczonym na danej kondygnacji budynku.

3. Punkty rozdzielcze

Nazywane też punktami dystrybucyjnymi to specjalne miejsca, w których zbiega się okablowanie z wybranego segmentu danej sieci.

4. Gniazda abonenckie

To wszelkie urządzenia odbiorcze, które mogą przenosić sygnały. W tych miejscach użytkownicy mogą podłączać do sieci różne urządzenia końcowe.

5. Połączenia systemowe

To połączenie okablowania strukturalnego z systemami komputerowymi.

6. Połączenia międzybudynkowe (kampusowe)

Tego typu połączenia służą do łączenia segmentów sieci, które są umieszczone w różnych budynkach.

Swoją nazwę zawdzięcza złożonej budowie, na którą składa się wiele poziomów i struktur. Dzięki okablowaniu strukturalnemu można stworzyć sprawny system telekomunikacyjny w jednym budynku albo zespole budynków.

Do czego jest wykorzystywane okablowanie strukturalne?

Okablowanie strukturalne jest wykorzystywane do tworzenia systemów sygnalizacyjnych, alarmowych i ostrzegawczych, inteligentnych systemów zarządzania budynkami (np. obsługa telefonów, kamer, paneli sterujących), telewizji CCTV IP, telefonii cyfrowej ISDN, a także transmisji danych multimedialnych w obrębie sieci.