Rozwijająca się szybko branża teleinformatyczna wymaga również wzrostu przepustowości przesyłu danych w sieciach informatycznych. Projektując je lub modernizując, należy spełnić najnowsze kryteria, by móc z sieci korzystać jak najdłużej, a także w prosty sposób umożliwić jej rozbudowę. Usługa pomiarów sieci strukturalnej, czyli okablowania telekomunikacyjnego zagwarantuje, że będzie ona w pełni sprawna, a wyniki pomiaru będą podstawą certyfikacji a także określenia, czy dana sieć jest zgodna z aktualnymi regulacjami prawnymi, w krajach Unii Europejskiej bazującymi na normie PN-EN 50173.

Co zapewniają przeglądy sieci strukturalnej?

Poprzez regularne kontrole zdiagnozujemy najbardziej powszechne awarie takie, jak pęknięte przewody, zwarcia w ekranach lub między kablami czy inne, np. problemy z transmisją danych. Skutkiem awarii może być nie tylko spadek szybkości transmisji, ale również utrata spójności sieci czy utrata bazy danych. A to przełoży się na zdecydowanie mniejszą efektywność pracy, przymusowe przerwy czy nieprawidłowość działania aplikacji lub oprogramowania.

Przy wykorzystaniu specjalnych mierników Fluke DXS-5000 pomiar trwa tylko 10 sekund i jest możliwy do przeprowadzenia przy okablowaniu miedzianym i światłowodowym. Nie jest to skomplikowana kontrola, która powodowałaby wyłączenie sieci internetowej na długie godziny. Mierzy się zazwyczaj następujące kategorie okablowania: mechaniczne (mapa połączeń i długość linii), propagacyjne (czyli np. rozchodzenie się sieci bezprzewodowych) oraz parametry związane z kompatybilnością elektromagnetyczną (pola wytwarzane przez kable i urządzenia w sieci). Co istotne, regularne kontrole zalecane przez producentów sprzętu i firmy montujące sieć pozwalają uzyskać i utrzymać gwarancję na sieć w niektórych wypadkach nawet do 25 lat.

Rozbudowa sieci w przyszłości

Okablowanie strukturalne stosuje się, by zagwarantować użytkownikom znajdującym się w danym budynku dostęp do sieci teleinformatycznej i komputerowej. Wykorzystuje się je w różnych systemach alarmowania, ostrzegania, inteligentnego zarządzania budynkami (obsługa telefonów, kamer, paneli sterujących), telewizji przemysłowej, telefonii cyfrowej ISDN, a także transmisji danych multimedialnych w obrębie sieci. W związku z rozwojem technologicznym można śmiało prognozować, że sieć strukturalna w najbliższym czasie będzie przejmować kolejne funkcje, dlatego tak istotne jest jej poprawne projektowanie i utrzymanie uwzględniające łatwą i szybką rozbudowę.