Sieć komputerowa zawsze zbudowana jest z elementów aktywnych i pasywnych. Te drugie odpowiedzialne są głównie za transportowanie sygnału (lecz na niego nie wpływają). Wszystkie elementy pasywne tworzą przemyślany projekt, nazywany okablowaniem strukturalnym. W jego skład wchodzi okablowanie poziome, pionowe, kampusowe, punkty rozdzielcze i abonenckie. Co warto o nich wiedzieć?

Okablowanie poziome

Okablowanie poziome łączy gniazdka sieciowe z punktem dystrybucyjnym na danej kondygnacji budynku. Na okablowanie poziome składają się przewody sieciowe, gniazdka i panel krosowniczy, ale też kable połączeniowe i stacyjne.

Okablowanie pionowe

Bardzo ważnym elementem projektu okablowania strukturalnego, stanowiącym jego bazę, jest okablowanie pionowe. Okablowanie pionowe łączy ze sobą poszczególne piętra budynku i zbiera cały ruch sieciowy, dlatego powinno cechować się zwiększoną przepustowością.

Okablowanie kampusowe

Okablowanie kampusowe nazywane jest też okablowaniem międzybudynkowym. Dzięki niemu można stworzyć naprawdę duże sieci (np. dla kilku obiektów szkoły wyższej).

Punkty rozdzielcze

Punkty rozdzielcze to najczęściej szafy rackowe, w których zbiega się okablowanie z danego segmentu sieci. Projektanci okablowania strukturalnego zazwyczaj tworzą schemat przypominający rozszerzającą się gwiazdę, w którym punkty rozdzielcze otrzymują odpowiedni stopień ważności: punkt centralny, centralny punkt dystrybucyjny, budynkowy punkt dystrybucyjny, kondygnacyjny punkt dystrybucyjny, lokalny punkt dystrybucyjny. W przypadku małych sieci lepiej sprawdza się schemat angielski, w którym rozróżnia się główny punkt dystrybucyjny i punkty pośredniczące.

Punkty abonenckie

Punkty abonenckie to nic innego, jak miejsca, w których użytkownicy korzystają z sieci, czyli te, w których podłącza się urządzenia końcowe. Zakłada się, że na każde 10 m2 powierzchni biurowej powinien zostać zaplanowany co najmniej jeden taki punkt. Jak łatwo można się domyślić, podczas projektowania okablowania strukturalnego, kluczowe jest rzetelne oznaczanie gniazd abonenckich i portów na końcach przewodów w patchpanelu – umożliwi to szybkie zlokalizowanie właściwego przewodu.