Zapotrzebowanie na usługi światłowodowe cały czas wzrasta i nic nie wskazuje na to, aby w najbliższej przyszłości ten trend miał ulec zmianie. Nie powinno to dziwić, ponieważ w porównaniu z tradycyjnymi kablami skrętkowymi światłowody zapewniają znacznie wyższą prędkość transmisji danych oraz stabilniejsze połączenie. Unikalne właściwości światłowodów wynikają z ich specyficznej budowy. Jakie są najważniejsze elementy przewodu światłowodowego?

Budowa światłowodu

Światłowody składają się z trzech podstawowych elementów współosiowych: rdzenia, płaszcza i pokrycia. Rdzeń jest najważniejszym elementem roboczym światłowodu. Odpowiada za stworzenie odpowiednich warunków do rozchodzenia się (propagacji) fali świetlnej. Rdzeń wykonywany jest z polimerów, kwarcu, szkła lub materiałów krystalicznych z odpowiednią domieszką. Jego średnica zależy od rodzaju światłowodu: w światłowodach jednomodowych wynosi ona 9 +/- 2 µm, a w światłowodach wielomodowych 50 µm (62,5 µm w przypadku starszych konstrukcji OM1).

Płaszcz stanowi najważniejszą ochronę rdzenia. Do jego wytwarzania używa się materiałów o niższym współczynniku załamania światła niż w przypadku samego rdzenia, zwykle plastików lub szkieł o odpowiednich domieszkach. Dzięki temu płaszcz stanowi barierę dla transmitowanej fali świetlnej – zachowuje się jak powierzchnia lustrzana i kieruje wiązkę światła do wnętrza rdzenia, nie pozwalając na to, aby opuściła przewód światłowodowy. Średnica płaszcza jest znormalizowana i zarówno w przypadku światłowodów jednomodowych, jak i wielomodowych wynosi najczęściej 125 µm.

Ostatnim podstawowym elementem światłowodu jest pokrycie, nazywane także wzmocnieniem. To najbardziej zewnętrzna warstwa światłowodu. Zadaniem pokrycia jest ochrona płaszcza i rdzenia w trakcie transportu i prac instalacyjnych oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi i niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi już po ułożeniu. Wykonuje się je najczęściej z polietylenów, polwinitów lub poliamidów, które charakteryzują się odpornością na działanie wilgoci, skrajnych temperatur i promieniowania słonecznego. Rodzaj wzmocnienia zależy od tego, czy przewody przeznaczone są do układania wewnątrz budynków, czy na zewnątrz.