Kable typu skrętka należą do najczęściej stosowanych typów okablowania. Są rodzajem przewodu sygnałowego służącym do przesyłania informacji. Znajdują zastosowanie zarówno przy transmisji danych w postaci cyfrowej, jak i analogowej. Swoją uniwersalność i popularność kable typu skrętka zawdzięczają specyficznej konstrukcji.

Jak zbudowane są kable skrętkowe?

Kable skrętkowe, jak można domyślić się po samej ich nazwie, są zbudowane z jednej lub większej liczby par przewodów skręconych ze sobą i umieszczonych w jednej osłonie. Tworzą one linię zrównoważoną (symetryczną). W wypadku skrętki komputerowej są to cztery pary. Skręcenie przewodów w parze występuje zwykle ze splotem jeden zwój na 6-10 cm. Jest on inny dla każdej pary, co pozwala zredukować wpływ zakłóceń elektromagnetycznych oraz zakłóceń wzajemnych, zwanych przesłuchami. Skręcenie żył powoduje jednocześnie zawężenie pasma transmisyjnego. Co ciekawe, wynalazcą skrętki jest Alexander Graham Bell, który opatentował telefon.

Budowa skrętki ekranowanej i nieekranowanej

Kable typu skrętka mogą być ekranowane lub nieekranowane. Zastosowanie ekranowania sprawia, że przesyłany sygnał w mniejszym stopniu ulega zakłóceniom zewnętrznym oraz minimalizuje emisję zakłóceń radiowych. Do ekranowania wykorzystuje się folię oraz metalową siatkę. Ponadto ekranowany może być zarówno cały kabel skrętkowy, jak i poszczególne pary skrętki. Najczęściej spotyka się:

  • skrętkę nieekranowaną (U/UTP) – nie ma ekranowania ani całego kabla, ani poszczególnych par przewodów;
  • skrętkę ekranowaną F/UTP – ekranowana w całości folią, ale bez ekranowania poszczególnych par przewodów;
  • skrętkę ekranowaną S/FTP – ekranowana w całości siatką oraz z ekranowaniem poszczególnych par przewodów folią.

Najpopularniejszym złączem wykorzystywanym do łączenia kabli typu skrętka z gniazdem jest interfejs 8P8C/RJ-45. Spotykany jest w przypadku najczęściej obecnie wykorzystywanych kabli kategorii 6 / klasy E oraz kategorii 6A / klasy EA. Do kabli kategorii 7 / klasy F oraz kategorii 7A / klasy FA używa się, dwóch innych rodzajów złącz: TERA, opracowanego przez firmę Siemon, oraz GG-45, które jest kompatybilne ze zwykłą wtyczką 8P8C/RJ-45.