Każdego dnia korzystamy z wielu różnych rodzajów kabli, które służą w celu łączenia rozmaitych urządzeń z odbiornikami oraz źródłem zasilania. Jednym z takich kabli są kable krosowe, które inaczej nazywa się kablami patch cord. Przesyłają one sygnały elektryczne bądź optyczne i są stosowane podczas budowy sieci komputerowych. Wyjaśniamy, jakie są rodzaje kabli krosowych i czym charakteryzują się te przewody.

Czym jest kabel krosowy?

Kabel krosowy to specyficzny rodzaj przewodu, który wykorzystywany jest podczas tworzenia sieci Ethernet. Służy on w celu przesyłu danych pomiędzy komputerami i elementami aktywnymi oraz pasywnymi, które tworzą sieć komputerową. To dzięki kablom krosowym możliwe jest korzystanie z Internetu, który niewątpliwie zrewolucjonizował dostęp do informacji oraz komunikację międzyludzką.

Jakie są rodzaje kabli krosowych?

Wyróżniamy dwa rodzaje kabli krosowych. Pierwszym z nich są kable służące w celu łączenia poszczególnych elementów sieci komputerowych. Drugi rodzaj kabli krosowych to kable służące w celu przesyłu sygnałów optycznych - są one wykorzystywane do budowy sieci światłowodowych. W przypadku sieci komputerowej oraz podłączonych do niej jednostek (komputerów) stosowany kabel to tzw. skrętka. Kable krosowe muszą zostać dopasowane do swojego przeznaczenia oraz określonych standardów, które uwzględniają ich długość, budowę wewnętrzną i rodzaj zakończenia w postaci umożliwiającej podłączenie urządzenia końcówki. Coraz rzadziej stosowanym rodzajem kabli krosowych są kable koncentryczne, które należą do grupy typowych kabli telekomunikacyjnych.

Jakie są cechy charakterystyczne kabli krosowych?

Kabel krosowy (skrętka) to gotowy do przesyłu danych przewód, który cechuje się określoną (standaryzowaną długością) oraz jest zakończony odpowiednimi wtykami. W tym przypadku mamy do czynienia z przewodem miedzianym nieekranowanym UTP lub kablem FTP. Kabel nieekranowany UTP zbudowany jest z 4 par miedzianych żył, które zostały w odpowiedni sposób zaizolowane i skręcone. Dostępny jest w typie A i B w zależności od kolejności ułożenia żył przewodu.

Kable krosowe optyczne zbudowane są w nieco inny sposób. Mamy tutaj do czynienia z dwoma włóknami światłowodowymi w oprawie warstwowej. W przeciwieństwie do kabli krosowych optycznych brak jest standaryzacji wtyczek oraz długości kabli, więc mogą być one dostosowane pod względem indywidualnych potrzeb odbiorcy.